Meidän tulee vaikuttaa, haastaa ja näyttää tietä – yhdessä!

Kestävä kehitys ja sosiaalinen vastuu

Kestävä kehitys on meille tämän päivän tarpeiden täyttämistä tuhoamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia vastata tarpeisiinsa. Pyrimme toimialallamme näyttämään mallia johtavana kestävän kehityksen yrityksenä.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävä kehitys koostuu kolmesta ulottuvuudesta: talous, ympäristö ja sosiaaliset olosuhteet. Vauraammille maille kestävä kehitys on tärkeää vakauden ja rauhan luomiseksi. Elinolojen lisääntyvä epätasa-arvo on uhka kestävälle kehitykselle, koska se luo konflikteja yhteiskunnassa. Hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä, samoin kuin laajaa tuotteiden ja palveluiden kulutusta.

Ansatt produserer flettverk

Viestintä ja kestävän kehityksen raportointi

Työskentelemme tietoisesti sisäisen ja ulkoisen näkyvyyden, viestinnän ja valitsemiimme kestävän kehityksen tavoitteisiimme liittyvien uusien toimenpiteiden ja niihin liittyvien toimintasuunnitelmien parissa osastoillamme ja yrityksissämme sekä yhdessä että erikseen.

Kestävyydestä viestiminen on haastavaa, mutta se on tärkeää ja meidän on näytettävä tietä, näytettävä esimerkkiä, motivoitava muita ja käytettävä kanaviamme aktiivisesti. Aktiivinen työskentely kestävän kehityksen ja sosiaalisen vastuun parissa antaa yritykselle paremman maineen, ainutlaatuisen yhteisön ja yhteisen uskon tulevaisuuteen. Meille on tärkeää mitata ja dokumentoida vastuullisuustyömme. Tämä tehdään vuosittaisen vastuullisuusraportin avulla.

Kestävän kehityksen tavoitteemme

Toimimalla aktiivisesti yritysten ja työntekijöidemme kanssa olemme päättäneet keskittyä kuuteen kestävän kehityksen tavoitteeseen. Nämä ovat meille erityisen tärkeitä, jotta voimme turvata roolimme suurena ja paikallisena yrittäjänä ja yhteisön rakentajana.

Meillä on oltava aktiivinen suhde valitsemiimme kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ne ohjaavat meitä, asiakkaitamme ja kumppaneitamme kohti uutta, arvokasta kestävää kehitystä.

“Viestintä ja kommunikointi ovat avainasemassa kestävän kehityksen tavoitteiden sisäistämisessä”