Kestävä kehitys ja sosiaalinen vastuu

Syksyllä 2015 YK:n jäsenvaltiot hyväksyivät 17 kestävämmän kehityksen tavoitetta vuoteen 2030 asti. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat maailman yhteinen työsuunnitelma köyhyyden poistamiseksi, eriarvoisuuden torjumiseksi ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Kestävän kehityksen tavoitteilla on puututtava köyhyyden, eriarvoisuuden ja ilmastonmuutoksen syihin. Meidän on myös Puomitekillä tiedostettava sosiaalinen vastuumme, mentävä eteenpäin ja luotava yhdessä uutta kehitystä, innovaatiota ja kestävää kasvua.

”Kestävän kehityksen tavoitteemme ohjaavat meitä kohti toimivampaa, paikallista yhteisöä. Asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa pyrimme kohti uutta, arvokasta ja kestävää kehitystä.”

Klikkaa osiota josta haluat lukea enemmän

Meille tämä tarkoittaa

Me Puomitekilla uskomme, että hyvä terveys on perusedellytys ihmisten kyvylle saavuttaa täysi potentiaalinsa. Ympäristö, talous ja sosiaaliset olosuhteet vaikuttavat hyvään terveyteen, ja näiden tekijöiden tulisi olla keskeisiä hyvän työpaikan kannalta. Keskitymme terveyteen, ympäristöön ja turvallisuuteen, ja otamme fyysisen ja henkisen terveyden yrityksessä vakavasti – sillä tyytyväiset työntekijät ovat parhaillaan niin kotona kuin työssäkin.

Korostamme hyviä HSE-rutiineja varmistaaksemme, että työntekijöillämme on hyvät sosiaaliset työolot ja että he viihtyvät työssään. Hyvän terveyden ja elämänlaadun ansiosta olet paremmin valmistautunut tekemään hyvää työtä yhdessä.

Toimimme aktiivisesti paikallisyhteisön tukena erilaisissa urheilu- ja kulttuuritoiminnassa, keskittyen joukkueisiin ja yhdistyksiin.

Haluamme yhdessä kumppaneidemme kanssa myötävaikuttaa ja tehdä järjestelyjä, jotta työntekijämme voivat hyvin sekä fyysisen että henkisen terveyden suhteen. Yhteistyöllämme Dyttin kanssa keskitymme olemaan terveyttä edistävä työpaikka. Tämä motivoi lisäämään fyysistä aktiivisuutta ja keskittyy terveellisempään elämään.