Referenssi-case. Ahveniston maauimalan aluesuojaus

Ahveniston maauimalahan tunnetaan 1952 kesäolympialaisten nykyaikaisen viisiottelun olympianäyttämönä ja peruskorjauksen myötä uimalan aluen onkin entistä ehompana valmis vastaanottamaan kävijöitä

Aidaksi uimalan alueelle valikoitui kolmilanka -elementtiaita joka on kestoltaan erittäin pitkäikäinen ja kestävä. Tämän lisäksi aita on ulkoasultaan tyylikäs ja sulautuu erinomaisesti myös ympäröivään maastoon. Aitalinjalle haluttiin myös useampia portteja jotta käynti uimalan alueelle olisi mahdollisimman sujuvaa tulosuunnasta riippumatta

 

 

Jyrkkä maasto asetti aluesuojauksen toteutukselle paljon haasteita jotka ratkottiin yhteistyössä asiakkaan kanssa.

 

Maauimalan sijainti jyrkän rinteen vieressä toi omat haasteensa aidan asennukseen, korkeuseroa kohteessa on useampia kymmeniä metrejä jonka lisäksi alueella on runsaasti puustoa ja kasvillisuutta.

Jyrkkien rinteiden kohdalla aitalinjaa jouduttiin porrastamaan jolloin aitatolppia asennettiin normaalia tiheämpään jotta aitalinjan korkeus saatiin pidettyä halutun korkuisena. Jyrkillä rinneosuuksilla aitapylväiden valureiät kaivettiin käsipelillä jonka jälkeen pylväät valettiin betonianturaan. Käytämme yleensä aina betonianturavalua pylväiden kiinnitykseen, sen etuna on erittäin hyvä kestävyys.

Joissakin poikkeustapauksissa joudumme asentamaan pylväitä esimerkiksi tukimuuriin, kallioon tai betonilaattaan erillisillä tukimuurikiinnikkeillä tai kalliotartunnoilla. Maauimalan kohteessa asensimme esimerkiksi pääportin yhteyteen sisääntuloportaikon yläpäähän aitapylväitä suoraan betonilaatan päälle

 

 

 

Tilaaja tyytyväinen aluesuojauksen ja turvallisuuskriteerien toteutukseen

 

Rakennuttajana kohteessa oli Hämeenlinnan Saneeraus- ja Rakennuspalvelu Oy ja vastaavana mestarina kohteessa toimi Jarmo Rajala. Asennusaikatauluun ja lopputuotteeseen eli toimivaan aidattuun aluesuojaukseen ollaankin Hämeenlinnassa erittäin tyytyväisiä.

”Puomitekin asentamat aidat ovat saanet paljon kehuja, esimerkiksi kaupungin arkkitehti kehui aitoja ja asennuksen jälkeä sekä aidan hyvää sulautumista ympäristöön” toteaa Rajala.

”Suosittelemme mielellämme Puomitekin ammattitaitoista ja asiantuntevaa organisaatiota erilaisten aita- ja porttiurakoiden tarvitsijoille. Työn laatu ja jälki on erinomaista, henkilökunta ammattitaitoista ja toiminta on joustavaa ja kustannustehokasta” jatkaa Rajala

 

Lopputuloksena turvallisuuden lisäksi esteettisesti tyylikäs kokonaisuus

 

 

Hämeenlinnan Ahveniston maauimalan alueesta tulikin erittäin tyylikäs ja miellyttävä kokonaisuus vapaa-ajan viettoon uuden ilmeen saaneen maauimalan myötä. Alueella on hienoissa maisemissa luonnon keskellä maauimalan lisäksi myös uimaranta, ulkoilureittejä jne. Alue palveleekin sekä paikallisten asukkaiden että kauempaakin tulevien vierailijoiden vapaa-ajanviettoa ja siellä viihtyvät varmasti sekä nuoret että vanhemmatkin